tpg, Xiangqi Up score: 2027 W1969D4L1875
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tpg (2012) hieukieng (1983) 30
2 lose heorungTH (2127) tpg (2024) 20
3 lose tpg (2037) heorungTH (2114) 25
4 win NinoMaxx (1940) tpg (2024) 43
5 lose tpg (2043) NinoMaxx (1921) 19
6 win tpg (2024) Binhvtis (2141) 66
7 win QuanCong (1945) tpg (2010) 17
8 lose tpg (2029) QuanCong (1926) 62
9 lose Ace (1990) tpg (2046) 33
10 win tpg (2031) Ace (2005) 45
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tpg, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames