tenlaname, Xiangqi Up score: 2108 W2119D22L2171
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tenlaname (2095) john (2019) 32
2 win tenlaname (2076) tnhbk1 (2194) 21
3 lose tenlaname (2095) Xe4phao4 (2318) 32
4 win tenlaname (2053) Vnbean (2227) 47
5 win WanhCo (2128) tenlaname (2015) 43
6 lose tenlaname (2027) Hokuetsu2018 (2159) 34
7 lose tenlaname (2039) Hokuetsu2018 (2147) 44
8 lose tenlaname (2052) perryminh (2143) 42
9 win tenlaname (2021) tran412 (2019) 27
10 win ddd2003 (2190) tenlaname (2000) 14
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tenlaname, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames