steel1, Xiangqi Up score: 2101 W2856D25L2560
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vietnamaodai (2099) steel1 (2117) 25
2 win steel1 (2101) donghung (2133) 48
3 win steel1 (2085) langtuhoidau (2099) 57
4 lose langtuhoidau (2083) steel1 (2101) 30
5 lose meocondihia (2013) steel1 (2116) 35
6 win steel1 (2106) meocondihia (2023) 35
7 win Giahan2020 (2173) steel1 (2088) 9
8 win steel1 (2069) Giahan2020 (2192) 44
9 win steel1 (2060) xuanson1970 (1823) 12
10 lose vangh (2152) steel1 (2073) 57
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by steel1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames