phu6688, Xiangqi Up score: 1877 W3162D17L2731
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phu6688 (1894) xuanson1970 (1861) 39
2 win ftp (1823) phu6688 (1880) 35
3 lose phu6688 (1898) ftp (1805) 36
4 lose ngocchamdmc (1684) phu6688 (1920) 36
5 lose MaHoi (1764) phu6688 (1941) 30
6 win ng_ngoc_ngan (1862) phu6688 (1927) 38
7 win phu6688 (1913) ng_ngoc_ngan (1876) 26
8 win Vukhactu63 (1715) phu6688 (1903) 17
9 lose phu6688 (1920) Nguoi_bi_an (1878) 19
10 win phu6688 (1907) huuninh (1831) 44
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phu6688, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames