perryminh, Xiangqi Up score: 2126 W1895D31L1676
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Danhco_79 (2057) perryminh (2112) 9
2 lose perryminh (2130) Danhco_79 (2039) 37
3 win giaphong (2215) perryminh (2111) 47
4 lose perryminh (2124) giaphong (2202) 29
5 lose MaHoi (2019) perryminh (2143) 28
6 win perryminh (2130) MaHoi (2032) 22
7 win MaHoi (2045) perryminh (2117) 31
8 win perryminh (2103) MaHoi (2059) 26
9 lose MaHoi (2041) perryminh (2121) 22
10 win perryminh (2103) HeN_XuI (2173) 20
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by perryminh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames