j7j8, Xiangqi Up score: 1615 W3156D21L3292
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vanvuong_123 (1504) j7j8 (1602) 23
2 win ngua_chay1 (1423) j7j8 (1592) 39
3 lose vochieu (1582) j7j8 (1608) 14
4 lose j7j8 (1625) vochieu (1565) 30
5 win moi_hoc_choi (1524) j7j8 (1612) 55
6 win j7j8 (1598) moi_hoc_choi (1538) 42
7 win trantit (1510) j7j8 (1585) 27
8 lose j7j8 (1604) trantit (1491) 27
9 lose j7j8 (1622) VuQuocDat (1550) 45
10 lose VuQuocDat (1531) j7j8 (1641) 21
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by j7j8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames