ha_chay, Xiangqi Up score: 2110 W1480D23L1399
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose congsuat (2030) ha_chay (2128) 14
2 win ha_chay (2115) congsuat (2043) 36
3 win giaphong (2157) ha_chay (2098) 64
4 win ha_chay (2080) giaphong (2175) 45
5 win ha_chay (2068) GiangMP (1955) 42
6 win GiangMP (1968) ha_chay (2055) 34
7 win dth1 (2035) ha_chay (2040) 41
8 win anhnhat (1925) ha_chay (2028) 34
9 lose anhnhat (1905) ha_chay (2048) 11
10 lose Abc1234 (2247) ha_chay (2058) 23
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ha_chay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames