dat, Xiangqi Up score: 2285 W5341D48L4604
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win gatree62 (2032) dat (2277) 28
2 win dat (2259) perryminh (2348) 22
3 win AEM7 (2236) dat (2244) 33
4 lose dmtnb (2070) dat (2265) 97
5 win Vitday_an_di (2339) dat (2247) 20
6 win MrJiang02 (2227) dat (2232) 37
7 win dat (2216) MrJiang02 (2243) 21
8 win dat (2202) brim (2140) 29
9 win brim (2155) dat (2187) 22
10 win dat (2171) danchoi_nb (2202) 26
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames