Utangkho1, Xiangqi Up score: 1900 W2345D46L2073
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Utangkho1 (1921) anh3v (1742) 22
2 lose Utangkho1 (1933) Danthanh (2046) 38
3 lose Utangkho1 (1951) tapcoup (1856) 39
4 win Utangkho1 (1937) duc1977 (1873) 47
5 win Utangkho1 (1922) Cukoi (1904) 19
6 lose Utangkho1 (1942) tnyotaku (1776) 40
7 win Utangkho1 (1931) tenlaname (1780) 44
8 win Utangkho1 (1916) Dai_____Ka (1896) 18
9 win Utangkho1 (1900) ha_chay (1915) 16
10 lose Utangkho1 (1914) Minh_Tu1111 (1952) 2
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Utangkho1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames