Nancy2345678, Xiangqi Up score: 2020 W13084D79L11829
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Nancy2345678 (2006) dmtnb (1966) 25
2 win dmtnb (1981) Nancy2345678 (1991) 24
3 lose ghetwa123 (1794) Nancy2345678 (2013) 35
4 win Nancy2345678 (2003) ghetwa123 (1804) 27
5 lose Nancy2345678 (2017) Notarock (2068) 20
6 lose thang76 (2134) Nancy2345678 (2029) 49
7 lose Nancy2345678 (2042) thang76 (2121) 30
8 win Nancy2345678 (2033) Dnguyen0036 (1816) 18
9 lose Cohn (2166) Nancy2345678 (2045) 38
10 lose Nancy2345678 (2058) Cohn (2153) 18
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Nancy2345678, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames