MinhThu1509, Xiangqi Up score: 1899 W826D9L775
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vinhk20vtd (1899) MinhThu1509 (1883) 57
2 win MinhThu1509 (1866) vinhk20vtd (1916) 27
3 win gadoi (1810) MinhThu1509 (1852) 28
4 win MinhThu1509 (1837) gadoi (1825) 22
5 lose titoe_khue1 (1792) MinhThu1509 (1854) 29
6 win MinhThu1509 (1840) titoe_khue1 (1806) 25
7 win QuanCong (1977) MinhThu1509 (1820) 54
8 lose MinhThu1509 (1832) QuanCong (1965) 22
9 win daithanh43 (1805) MinhThu1509 (1817) 49
10 win huuninh (1769) MinhThu1509 (1803) 13
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MinhThu1509, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames