yl_chooi
Cờ nhanh: 1550 W13679D181L15443
Cờ chậm: 1563 W20D2L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kyduyen9999 (1547) yl_chooi (1566) 45F
2 lose yl_chooi (1582) bachqtuong (1567) 35F
3 win BaDuc118 (1544) yl_chooi (1567) 34F
4 win yl_chooi (1551) BaDuc118 (1560) 31F
5 win mnguyen (1596) yl_chooi (1534) 38F
6 lose yl_chooi (1547) khoa1959 (1638) 26F
7 lose yl_chooi (1561) khoa1959 (1624) 21F
8 lose longwu (1568) yl_chooi (1577) 32F
9 lose yl_chooi (1594) trantu2013 (1533) 58F
10 win trantu2013 (1547) yl_chooi (1580) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yl_chooi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames