ycanhnau
Cờ nhanh: 1509 W5D0L4
Cờ chậm: 1772 W3401D323L2994)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vandac58 (1773) ycanhnau (1756) 25S
2 win ycanhnau (1740) maikanhluong (1747) 38S
3 win maikanhluong (1764) ycanhnau (1723) 29S
4 win cancau (1681) ycanhnau (1708) 36S
5 win ycanhnau (1690) dongtran01 (1786) 31S
6 win tamduoc (1746) ycanhnau (1672) 47S
7 lose ycanhnau (1682) daithanh42 (1868) 63S
8 lose daithanh42 (1857) ycanhnau (1693) 45S
9 lose ycanhnau (1706) dongtran01 (1779) 1S
10 lose ycanhnau (1722) thohuynh59 (1710) 80S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ycanhnau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames