yap3881
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2534 W456D27L188)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose danielwcc (2401) yap3881 (2554) 38S
2 win ThaiCuc (1830) yap3881 (2553) 30S
3 draw duongcolong (2422) yap3881 (2561) 62S
4 draw duongcolong (2397) yap3881 (2565) 54S
5 win duongcolong (2445) yap3881 (2553) 17S
6 win cosmo2013 (2352) yap3881 (2532) 28S
7 win thautriet (2168) yap3881 (2519) 28S
8 draw GiangMP (2309) yap3881 (2525) 46S
9 lose BQD (2520) yap3881 (2541) 39S
10 lose danielwcc (2423) yap3881 (2561) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yap3881, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames