xoop
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2416 W189D111L125)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phantom (2534) xoop (2428) 174S
2 win xoop (2415) truongvietha (2326) 33S
3 draw Kenny_Rogers (2579) xoop (2411) 174S
4 win xoop (2399) taydo (2292) 55S
5 win xoop (2381) DanDm (2147) 36S
6 lose xoop (2405) xiexie1 (2523) 22S
7 draw yoyofun (2470) xoop (2401) 19S
8 lose xoop (2438) Marvelous (2347) 60S
9 lose wagewar (2411) xoop (2455) 22S
10 draw xoop (2456) wagewar (2410) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xoop, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames