xephaoxe123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1515 W2425D142L2429)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cc19141 (1570) xephaoxe123 (1529) 38S
2 lose xephaoxe123 (1544) cc19141 (1555) 53S
3 lose xephaoxe123 (1555) cling79 (1713) 20S
4 lose xephaoxe123 (1567) tease (1677) 29S
5 win xephaoxe123 (1546) tease (1716) 21S
6 win Dang6 (1504) xephaoxe123 (1531) 7S
7 win xephaoxe123 (1515) Dang6 (1520) 34S
8 win xephaoxe123 (1501) tutheo (1465) 27S
9 win xephaoxe123 (1483) Jim77 (1575) 76S
10 lose xephaoxe123 (1498) tutheo (1529) 88S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xephaoxe123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames