xephaoma2019
Cờ nhanh: 1421 W1051D12L1511
Cờ chậm: 1498 W1D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Klyn_ (1426) xephaoma2019 (1414) 43F
2 lose satha (1582) xephaoma2019 (1425) 29F
3 win HungAnh1604 (1408) xephaoma2019 (1410) 24F
4 lose rongchoi_01 (1416) xephaoma2019 (1426) 43F
5 lose xephaoma2019 (1443) rongchoi_01 (1399) 19F
6 win williamgoh (1417) xephaoma2019 (1428) 1F
7 win ColdWind (1370) xephaoma2019 (1414) 33F
8 win quanhabcde (1426) xephaoma2019 (1398) 37F
9 win xephaoma2019 (1384) chit_chit (1323) 31F
10 lose chit_chit (1305) xephaoma2019 (1402) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xephaoma2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames