wtcloop
Cờ nhanh: 1551 W1093D98L1067
Cờ chậm: 1717 W2919D453L2753)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DamMeHocHoi3 (1612) wtcloop (1704) 59S
2 win wtcloop (1688) chunhatbuon (1694) 32S
3 lose chunhatbuon (1678) wtcloop (1704) 21S
4 lose jonas (1738) wtcloop (1716) 22S
5 lose Chen (1624) wtcloop (1735) 101S
6 lose wtcloop (1747) quochung0707 (1767) 22S
7 win BivhhA72 (1783) wtcloop (1734) 40S
8 lose cuga (1903) wtcloop (1742) 17S
9 lose ngyaofun (1631) wtcloop (1761) 43S
10 win beckbremen (1671) wtcloop (1748) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by wtcloop, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames