weiwillywang
Cờ nhanh: 2316 W717D85L741
Cờ chậm: 2313 W1054D243L1087)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Mahathir91 (2492) weiwillywang (2323) 18S
2 win duongcolong (2405) weiwillywang (2304) 32S
3 win weiwillywang (2289) phuchuy123 (2264) 55S
4 win weiwillywang (2276) dinhquangabc (2191) 45S
5 lose elephantbaby (2428) weiwillywang (2287) 26S
6 lose weiwillywang (2306) Cuarangme (2199) 67S
7 win weiwillywang (2287) hayhay83 (2399) 8S
8 win PhongThuT (2240) weiwillywang (2256) 65S
9 lose elephantbaby (2454) weiwillywang (2266) 25S
10 lose weiwillywang (2277) lucky12345 (2441) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by weiwillywang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames