vuduchy1
Cờ nhanh: 2108 W1091D131L1059
Cờ chậm: 2147 W202D38L127)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win convit (1895) vuduchy1 (2098) 30F
2 win vuduchy1 (2082) binbovn (2106) 36F
3 lose vuduchy1 (2099) spykid (2051) 81F
4 win vuduchy1 (2083) andyorleans (2113) 35F
5 lose vuduchy1 (2099) andyorleans (2097) 31F
6 win vuduchy1 (2082) CoLover (2128) 7F
7 win vuduchy1 (2068) may_giat (2024) 27F
8 win vuduchy1 (2054) Soaihung (2019) 37F
9 lose vuduchy1 (2065) trihung19 (2225) 38F
10 win trihung19 (2246) vuduchy1 (2044) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vuduchy1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames