vuduchiep250
Cờ nhanh: 1709 W233D15L218
Cờ chậm: 1850 W63D8L41)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuduchiep250 (1836) hapdiem (1785) 37S
2 win nguoitrai13 (1668) vuduchiep250 (1694) 33F
3 win nguoitrai13 (1684) vuduchiep250 (1678) 14F
4 lose Philly_40 (1732) vuduchiep250 (1692) 21F
5 lose Philly_40 (1717) vuduchiep250 (1707) 41F
6 win vudinhtoan49 (1638) vuduchiep250 (1693) 30F
7 win vuduchiep250 (1679) jason007 (1646) 21F
8 win jason007 (1661) vuduchiep250 (1664) 36F
9 lose victoryxema (1648) vuduchiep250 (1680) 11F
10 win thuhuong2006 (1687) vuduchiep250 (1664) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vuduchiep250, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames