vuduchiep250
Cờ nhanh: 1660 W269D20L254
Cờ chậm: 1850 W63D8L41)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kylongnu (1637) vuduchiep250 (1645) 42F
2 lose anhditruoc (1711) vuduchiep250 (1659) 42F
3 lose kenyee88 (1726) vuduchiep250 (1673) 34F
4 lose vuduchiep250 (1685) henryhootp (1814) 24F
5 lose henryhootp (1802) vuduchiep250 (1697) 29F
6 win vuduchiep250 (1682) Buihongphien (1664) 34F
7 lose AdamN (1582) vuduchiep250 (1701) 2F
8 lose vuduchiep250 (1713) iceland (1821) 36F
9 lose xafao (1746) vuduchiep250 (1728) 39F
10 lose vuduchiep250 (1744) xafao (1730) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vuduchiep250, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames