vitinhcuong
Cờ nhanh: 2226 W251D35L202
Cờ chậm: 2424 W458D107L223)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vitinhcuong (2449) mecohonvo (2561) 22S
2 win vitinhcuong (2434) sodo (2135) 27S
3 win hoangkimhuy (1983) vitinhcuong (2425) 21S
4 win namteo (2197) vitinhcuong (2406) 37S
5 lose namteo (2024) vitinhcuong (2459) 29S
6 win GayDanhCho (2249) vitinhcuong (2439) 22S
7 win lebinhctkc (2350) vitinhcuong (2411) 49S
8 win gn30013 (2052) vitinhcuong (2398) 55S
9 lose vitinhcuong (2442) doanket_02 (2230) 35S
10 win vitinhcuong (2398) CuongN3 (2608) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vitinhcuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames