vandung2013
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1610 W6703D746L6899)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose covid1920 (1574) vandung2013 (1627) 38S
2 win vandung2013 (1612) covid1920 (1589) 30S
3 lose vandung2013 (1626) Minh1990 (1681) 34S
4 lose vandung2013 (1640) ngaytrove (1703) 31S
5 lose PhoGa (1650) vandung2013 (1656) 27S
6 win vandung2013 (1640) PhoGa (1666) 49S
7 win vandung2013 (1628) deloxom (1506) 31S
8 win vandung2013 (1614) messi2010 (1577) 28S
9 lose ducquangk (1688) vandung2013 (1628) 32S
10 win ducquangk (1706) vandung2013 (1610) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vandung2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames