typ
Cờ nhanh: 2073 W18092D2473L16832
Cờ chậm: 1553 W7D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win transistor88 (2011) typ (2059) 38F
2 draw typ (2060) transistor88 (2010) 138F
3 lose typ (2070) danghdai (2253) 41F
4 win typ (2057) medioky (1982) 22F
5 lose medioky (1963) typ (2076) 27F
6 lose vubach (2056) typ (2093) 22F
7 win QuanVN (1842) typ (2084) 33F
8 win typ (2075) QuanVN (1851) 53F
9 win typ (2060) ducluyen (2049) 44F
10 win ducluyen (2065) typ (2044) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by typ, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames