typ
Cờ nhanh: 2200 W19441D2730L18078
Cờ chậm: 1587 W9D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win typ (2190) ZuiZoi (2014) 38F
2 win typ (2174) Binhphong_Ma (2189) 39F
3 win Binhphong_Ma (2206) typ (2157) 73F
4 win typ (2139) henglihong (2233) 30F
5 lose henglihong (2220) typ (2152) 31F
6 win LaoAnMay (2156) typ (2136) 32F
7 draw typ (2136) LaoAnMay (2156) 63F
8 lose danh123_123 (2083) typ (2154) 43F
9 win typ (2139) danh123_123 (2109) 23F
10 lose danh123_123 (2092) typ (2156) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by typ, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames