tyduck
Cờ nhanh: 2661 W3470D220L3416
Cờ chậm: 2652 W151D44L35)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nnsang (1928) tyduck (2649) 13S
2 win rongls (1831) tyduck (2647) 26S
3 draw KeVin__Le (2528) tyduck (2654) 54S
4 win Tiensa (2456) tyduck (2651) 37F
5 win LIUJ (2474) tyduck (2640) 37F
6 win Thien_Sinh (2516) tyduck (2615) 19F
7 draw QuaDen (2404) tyduck (2627) 72F
8 win bigzzz (2362) tyduck (2610) 26F
9 lose chantroitim (2570) tyduck (2646) 42F
10 win Thien_Sinh (2468) tyduck (2624) 10F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tyduck, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames