tyduck
Cờ nhanh: 2684 W3545D235L3442
Cờ chậm: 2684 W161D44L35)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win zyxwvu6 (1689) tyduck (2683) 15F
2 win thuaai (1857) tyduck (2681) 29F
3 win zyxwvu6 (1637) tyduck (2680) 12F
4 win boner (1665) tyduck (2679) 14F
5 win Satthutoicao (2371) tyduck (2664) 37F
6 lose DietChuot (2504) tyduck (2685) 42F
7 win choi_co_tang (1801) tyduck (2683) 27F
8 draw WTF888 (2533) tyduck (2687) 27F
9 win Nguyentung01 (2548) tyduck (2675) 10F
10 win jong_ (2460) tyduck (2655) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tyduck, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames