tycotuong
Cờ nhanh: 1816 W1046D29L1337
Cờ chậm: 2125 W284D33L395)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tycotuong (1801) Tuan_mA (1786) 22F
2 win Tuan_mA (1802) tycotuong (1785) 14F
3 win huangdi1 (1793) tycotuong (1769) 46F
4 win tycotuong (1755) john101 (1706) 57F
5 win haha_2009 (1723) tycotuong (1740) 70F
6 win tycotuong (1728) hanbui (1608) 28F
7 lose tycotuong (1745) imking (1690) 32F
8 lose van_hoi_hoa (1720) tycotuong (1762) 30F
9 win tycotuong (1747) van_hoi_hoa (1735) 22F
10 lose tycotuong (1761) coichungtao (1804) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tycotuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames