tutaingheo01
Cờ nhanh: 1878 W1063D53L989
Cờ chậm: 1489 W1D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tutaingheo01 (1863) baoanh2002 (1837) 20F
2 lose tutaingheo01 (1879) Truongtao (1857) 30F
3 win tutaingheo01 (1863) tuanscr (1872) 17F
4 lose tutaingheo01 (1879) onggia10 (1877) 56F
5 lose tutaingheo01 (1898) Ladykiller (1793) 28F
6 win xterm (1709) tutaingheo01 (1888) 34F
7 lose tutaingheo01 (1908) MrProsperity (1755) 41F
8 lose tutaingheo01 (1925) SCKH2003 (1888) 51F
9 lose tutaingheo01 (1943) SCKH2003 (1870) 50F
10 lose tutaingheo01 (1961) arrowana (1878) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tutaingheo01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames