tunphuong
Cờ nhanh: 1965 W11249D533L10707
Cờ chậm: 1870 W293D27L238)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BlackBat (1875) tunphuong (1854) 40S
2 lose tunphuong (1870) BlackBat (1859) 28S
3 lose Mongolia2016 (1972) tunphuong (1883) 44S
4 lose tunphuong (1897) Mongolia2016 (1958) 21S
5 win hoanghai1957 (1937) tunphuong (1880) 24S
6 draw tunphuong (1879) hoanghai1957 (1938) 54S
7 win MungDuong (1945) tunphuong (1861) 31S
8 draw tunphuong (1859) MungDuong (1947) 93S
9 draw tunphuong (1859) amir1688 (1836) 77S
10 win Old_Tan (1822) tunphuong (1844) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tunphuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames