truongson45
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1727 W8674D1741L9702)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw truongson45 (1727) Gioi874 (1756) 55S
2 lose truongson45 (1742) boyhd77 (1763) 34S
3 win haribo (1725) truongson45 (1727) 24S
4 lose cotuong48 (1718) truongson45 (1743) 26S
5 win truongson45 (1727) cotuong48 (1734) 29S
6 draw truongson45 (1730) ystdct (1629) 33S
7 lose truongson45 (1745) mrchen (1762) 82S
8 draw anhnguyen60 (1835) truongson45 (1743) 62S
9 lose truongson45 (1756) anhnguyen60 (1822) 22S
10 win truongson45 (1738) rotv2 (1816) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by truongson45, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames