trungly
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1579 W8931D322L10326)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thapmacao (1784) trungly (1589) 40S
2 lose thapmacao (1805) trungly (1598) 20S
3 lose thua_woai72 (1649) trungly (1612) 29S
4 lose trungly (1627) thua_woai72 (1634) 59S
5 win trungly (1611) anhvu2003 (1614) 22S
6 win ben09 (1652) trungly (1594) 39S
7 win trungly (1576) ben09 (1670) 48S
8 win trungly (1560) sonql872 (1564) 21S
9 draw sonql872 (1564) trungly (1560) 112S
10 draw trungly (1560) dexoixa (1544) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trungly, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames