tri54auco
Cờ nhanh: 2211 W97D6L64
Cờ chậm: 2163 W270D47L181)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Trum_San_Ga (2056) tri54auco (2169) 37S
2 lose tri54auco (2205) cophonui (2127) 78S
3 win tri54auco (2190) PhongThuT (1895) 33S
4 win tri54auco (2160) binbong1719 (2135) 22S
5 win tri54auco (2124) westworld_12 (2198) 37S
6 win gala19 (2061) tri54auco (2095) 65S
7 lose tri54auco (2131) nguyenpmutt (2058) 34S
8 win Imlang (1954) tri54auco (2109) 31S
9 lose tri54auco (2132) Covit_19 (2277) 39S
10 win zcj (2254) tri54auco (2091) 73S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tri54auco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames