transrapid
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1416 W4958D168L6590)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose transrapid (1408) Covo10012017 (1424) 29S
2 lose Covo10012017 (1408) transrapid (1424) 30S
3 win thanhdao (1433) transrapid (1408) 52S
4 lose transrapid (1424) huuthua (1404) 17S
5 win huuthua (1420) transrapid (1408) 49S
6 lose highland5815 (1364) transrapid (1400) 28S
7 win NATHADOEURN (1452) transrapid (1382) 28S
8 lose tiger888 (1464) transrapid (1395) 9S
9 lose Phu711 (1422) transrapid (1380) 43S
10 draw transrapid (1379) thualientuc (1434) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by transrapid, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames