tranfill1
Cờ nhanh: 1517 W1183D45L1177
Cờ chậm: 1924 W2966D334L2639)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tinhtam1 (1885) tranfill1 (1941) 43S
2 win tranfill1 (1930) haihuan99 (1775) 28S
3 win tranfill1 (1918) haihuan99 (1787) 41S
4 win michael68 (1846) tranfill1 (1904) 69S
5 lose tienson228 (1901) tranfill1 (1920) 55S
6 win tranfill1 (1905) vananh246 (1892) 42S
7 win laokientuong (1760) tranfill1 (1893) 31S
8 lose quangthachbs (1722) tranfill1 (1914) 18S
9 lose tranfill1 (1936) quangthachbs (1700) 55S
10 win tranfill1 (1918) quehuongqp (2005) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tranfill1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames