torquai
Cờ nhanh: 1510 W1D0L1
Cờ chậm: 1741 W323D58L300)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win torquai (1721) binhtute (1867) 28S
2 lose torquai (1733) binhtute (1855) 35S
3 win torquai (1717) akok1655 (1727) 44S
4 draw torquai (1718) hu626 (1676) 49S
5 win hu626 (1691) torquai (1703) 22S
6 win okbuy (1679) torquai (1688) 30S
7 win torquai (1671) thongnhat54 (1721) 19S
8 win LuxmyC (1673) torquai (1655) 45S
9 win torquai (1641) Coolguyy3333 (1589) 28S
10 draw Coolguyy3333 (1588) torquai (1642) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by torquai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames