tonyngbl
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1479 W687D23L893)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuaco916 (1435) tonyngbl (1464) 11S
2 lose lphuong1976 (1524) tonyngbl (1478) 31S
3 lose tonyngbl (1495) DuongLuu (1436) 30S
4 win DuongLuu (1451) tonyngbl (1480) 17S
5 lose australia02 (1558) tonyngbl (1494) 42S
6 lose australia02 (1544) tonyngbl (1508) 16S
7 lose tonyngbl (1521) rongvang1_64 (1606) 48S
8 lose quangg_1960 (1411) tonyngbl (1540) 29S
9 win tonyngbl (1528) quangg_1960 (1423) 26S
10 lose tonyngbl (1540) sonnynui (1671) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tonyngbl, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames