tien000
Cờ nhanh: 1591 W8D0L2
Cờ chậm: 2101 W1475D170L1208)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win aladintq (2221) tien000 (2081) 53S
2 lose tien000 (2093) aladintq (2209) 55S
3 win tien000 (2075) TaCongKhiem1 (2165) 43S
4 draw tien000 (2074) Coabc (2108) 16S
5 win TuanAnhN8 (1845) tien000 (2065) 63S
6 lose tien000 (2079) lenh_ho_sung (2123) 106S
7 win Hopduc (1822) tien000 (2071) 45S
8 win Coabc (2141) tien000 (2053) 48S
9 lose duylinh2103 (2296) tien000 (2062) 92S
10 lose cmlee (2064) tien000 (2078) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tien000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames