tien000
Cờ nhanh: 1591 W8D0L2
Cờ chậm: 2006 W2344D286L1940)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tien000 (2021) co_kem_qua (2050) 54S
2 lose Sjc9999 (2110) tien000 (2034) 64S
3 win AAhUi (1781) tien000 (2016) 104S
4 win xinhuenhe (1952) tien000 (2002) 47S
5 lose lip (1839) tien000 (2023) 10S
6 lose vosang (2009) tien000 (2039) 44S
7 win Chiutuong53 (1982) tien000 (2025) 36S
8 lose tien000 (2047) gagaysang (1838) 80S
9 draw gagaysang (1832) tien000 (2053) 46S
10 win Chiutuong53 (2017) tien000 (2038) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tien000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames