thunder22
Cờ nhanh: 1643 W1095D54L1082
Cờ chậm: 1801 W778D110L725)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Thonglu (1728) thunder22 (1787) 23S
2 win thunder22 (1772) Thonglu (1743) 99S
3 lose thunder22 (1786) cici (1825) 30S
4 lose cici (1810) thunder22 (1801) 26S
5 lose thunder22 (1658) phang (1663) 91F
6 win DocCoKy1 (1686) thunder22 (1641) 27F
7 lose thunder22 (1656) DocCoKy1 (1671) 54F
8 win kydaivuong10 (1736) thunder22 (1638) 36F
9 win thunder22 (1621) ducminh2602 (1674) 12F
10 win ducminh2602 (1692) thunder22 (1603) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thunder22, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames