thienha
Cờ nhanh: 2657 W97D47L10
Cờ chậm: 2764 W115D263L41)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw hungba_hn (2705) thienha (2765) 36S
2 draw cctrieuman (2709) thienha (2766) 35S
3 draw thienha (2767) cctrieuman (2708) 14S
4 draw thienha (2769) QuanChua (2729) 31S
5 draw QuanChua (2727) thienha (2771) 31S
6 win Ninja_trolai (2396) thienha (2759) 52S
7 win thienha (2741) suphutaixuat (2509) 67S
8 win thienha (2721) CuuVyHo (2525) 77S
9 win thienha (2698) Swcumeo (2560) 18S
10 draw thienha (2707) Swcumeo (2551) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thienha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames