thichgaito
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1576 W1878D63L1486)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anlam10 (1656) thichgaito (1589) 1S
2 lose wmax1233 (1552) thichgaito (1606) 1S
3 lose thichgaito (1620) DucTrong (1684) 1S
4 lose DucTrong (1670) thichgaito (1634) 1S
5 lose thichgaito (1654) thach101 (1495) 1S
6 lose thichgaito (1675) thach101 (1474) 1S
7 lose thichgaito (1692) hoadona (1644) 1S
8 lose thichgaito (1705) balasa (1779) 1S
9 lose Phat1947 (1746) thichgaito (1720) 1S
10 lose Phat1947 (1730) thichgaito (1736) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thichgaito, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames