taydo
Cờ nhanh: 2470 W214D21L170
Cờ chậm: 2260 W239D32L200)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose khongcan (2210) taydo (2278) 26S
2 win cheungwcc (2400) taydo (2258) 68S
3 win cn1830 (2234) taydo (2226) 31S
4 win taydo (2214) tao_lao_co (2093) 24S
5 win cheungwcc (2317) taydo (2195) 35S
6 win maitrong1976 (2062) taydo (2183) 25S
7 win cssxdongthap (2233) taydo (2165) 26S
8 win taydo (2146) hn500 (2258) 25S
9 lose taydo (2159) hn500 (2245) 19S
10 lose timban (2112) taydo (2176) 12S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by taydo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames