tangkong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1459 W11505D64L14268)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cuanh (1630) tangkong (1482) 33S
2 lose tt123 (1553) tangkong (1496) 18S
3 win tangkong (1480) huongtu (1509) 38S
4 lose huongtu (1493) tangkong (1496) 27S
5 lose hoanlb (1507) tangkong (1512) 27S
6 win Benny (1475) tangkong (1497) 21S
7 win tangkong (1481) Benny (1491) 42S
8 win lbt373 (1448) tangkong (1466) 23S
9 lose long_pt76 (1529) tangkong (1480) 40S
10 win Vinny (1460) tangkong (1465) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tangkong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames