superthomas
Cờ nhanh: 1454 W0D0L3
Cờ chậm: 1609 W1567D199L937)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win caothu2022 (1482) superthomas (1597) 74S
2 win Nickanh (1537) superthomas (1583) 38S
3 lose TuanHo (1412) superthomas (1604) 27S
4 lose cotuong973 (1479) superthomas (1624) 39S
5 win superthomas (1611) Suakhoatam (1524) 20S
6 win hungcom77_dl (1500) superthomas (1599) 42S
7 lose bay2 (1530) superthomas (1617) 34S
8 win qd619 (1450) superthomas (1606) 30S
9 lose ductran1941 (1458) superthomas (1627) 39S
10 win superthomas (1618) ThinhNamSon (1408) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by superthomas, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames