superthomas
Cờ nhanh: 1454 W0D0L3
Cờ chậm: 1750 W2140D276L1220)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BESNAILS (1524) superthomas (1741) 45S
2 win Meouc09 (1508) superthomas (1732) 28S
3 win tetli (1497) superthomas (1723) 31S
4 win dannyla57 (1488) superthomas (1714) 32S
5 lose superthomas (1735) MINHHOANGLE4 (1557) 99S
6 win dannyla57 (1497) superthomas (1726) 47S
7 win NhatHuy (1537) superthomas (1716) 20S
8 win Hoangokc (1579) superthomas (1704) 3S
9 win laos (1461) superthomas (1695) 61S
10 draw soanphan1942 (1474) superthomas (1701) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by superthomas, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames