sunny_wong
Cờ nhanh: 1485 W0D0L1
Cờ chậm: 1591 W2360D344L1830)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kientuong_65 (1557) sunny_wong (1608) 53S
2 lose thangloi57 (1647) sunny_wong (1623) 18S
3 lose thoavv (1573) sunny_wong (1641) 29S
4 win cutesnowbear (1612) sunny_wong (1626) 21S
5 lose langtugianna (1703) sunny_wong (1640) 14S
6 win anhvu2003 (1628) sunny_wong (1624) 35S
7 win colen (1595) sunny_wong (1609) 52S
8 win thapmacao (1705) sunny_wong (1590) 34S
9 lose benhai (1654) sunny_wong (1604) 42S
10 win thangloi57 (1588) sunny_wong (1589) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sunny_wong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames