skyrider
Cờ nhanh: 1413 W0D0L6
Cờ chậm: 2302 W197D35L147)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose skyrider (2322) Mahathir91 (2525) 45S
2 win skyrider (2298) sonquangai (2168) 22S
3 win skyrider (2280) Lam17 (2043) 23S
4 lose kytien1981 (2222) skyrider (2317) 63S
5 win skyrider (2288) vodanh217 (2250) 32S
6 lose Mahathir91 (2531) skyrider (2307) 25S
7 lose skyrider (2328) Mahathir91 (2510) 27S
8 lose danielwcc (2361) skyrider (2343) 72S
9 lose skyrider (2359) danielwcc (2345) 60S
10 win skyrider (2336) Kylexy (2201) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by skyrider, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames