ruacon
Cờ nhanh: 1410 W0D0L6
Cờ chậm: 1558 W5737D698L5865)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ruacon (1572) giaitrilm (1631) 22S
2 lose hai339 (1601) ruacon (1587) 30S
3 win htfe (1452) ruacon (1575) 37S
4 lose giaohien1983 (1487) ruacon (1594) 30S
5 win giaohien1983 (1500) ruacon (1581) 23S
6 win anhemtienlen (1454) ruacon (1569) 27S
7 win tetli (1466) ruacon (1556) 55S
8 win htfe (1494) ruacon (1542) 47S
9 lose Gelnails9 (1488) ruacon (1560) 34S
10 lose phamtien (1525) ruacon (1577) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ruacon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames