ric4591
Cờ nhanh: 1474 W4039D93L4469
Cờ chậm: 1899 W3880D238L3961)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose usa75 (1878) ric4591 (1916) 38S
2 win ric4591 (1901) tu_hung (1892) 110S
3 win TH13N (1858) ric4591 (1886) 50S
4 lose ric4591 (1899) awang22303 (2157) 14S
5 lose awang22303 (2142) ric4591 (1914) 37S
6 win ric4591 (1875) awang22303 (2181) 38S
7 lose awang22303 (2169) ric4591 (1887) 36S
8 lose kieugiang02 (1853) ric4591 (1904) 57S
9 win avakwonq (1813) ric4591 (1891) 79S
10 lose hail36 (1979) ric4591 (1904) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ric4591, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames