realwitch
Cờ nhanh: 1620 W7859D272L21287
Cờ chậm: 1605 W123D15L361)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Akuma_28 (2404) realwitch (1458) 26F
2 lose realwitch (1459) Akuma_28 (2403) 74F
3 lose realwitch (1460) Akuma_28 (2402) 35F
4 lose King3 (1775) realwitch (1475) 21F
5 lose bereal (1606) realwitch (1500) 48F
6 lose realwitch (1529) bereal (1577) 43F
7 lose realwitch (1559) etgling (1587) 48F
8 win Len (1708) realwitch (1538) 32F
9 lose realwitch (1564) xuanmuon (1656) 16F
10 lose realwitch (1581) vunam161105 (1834) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by realwitch, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames