ponticeger
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2258 W512D57L378)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trauvang117 (2165) ponticeger (2245) 23S
2 win mjukilo (2077) ponticeger (2234) 33S
3 draw mjukilo (2073) ponticeger (2238) 33S
4 win ponticeger (2223) gerald99 (2221) 20S
5 win ponticeger (2208) chutoan138 (2188) 70S
6 win chutoan138 (2204) ponticeger (2192) 51S
7 win TRUNGTHANHVA (1956) ponticeger (2183) 39S
8 win Chihai83 (2046) ponticeger (2171) 47S
9 win phucnguyen (2035) ponticeger (2159) 24S
10 win aguang (2132) ponticeger (2144) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ponticeger, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames