phong
Cờ nhanh: 1665 W154D5L130
Cờ chậm: 1690 W2544D147L2326)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win WingHo (1616) phong (1690) 23S
2 lose WingHo (1597) phong (1709) 55S
3 lose cyy (1793) phong (1722) 14S
4 lose nhtlct (1743) phong (1737) 42S
5 win nhtlct (1760) phong (1720) 26S
6 lose ttbh231 (1672) phong (1737) 50S
7 lose phong (1747) mouse60 (1918) 32S
8 lose mouse60 (1907) phong (1758) 40S
9 win phong (1739) cvd (1843) 22S
10 lose phong (1752) ThienQuaL (1840) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames