phima09
Cờ nhanh: 2242 W8054D544L7919
Cờ chậm: 2145 W2541D283L2357)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phima09 (2133) Hal75 (2013) 20S
2 win phima09 (2120) Hal75 (2026) 19S
3 win phima09 (2103) trongkimbo (2144) 15S
4 lose trongkimbo (2129) phima09 (2118) 18S
5 win phima09 (2081) HoangLeDuc (2169) 30S
6 win phima09 (2069) au_pham (1938) 58S
7 lose KCOng (2181) phima09 (2081) 17S
8 win phima09 (2066) Claire13 (2061) 30S
9 win TRUNGTHANHVA (1989) phima09 (2052) 22S
10 win phima09 (2038) TRUNGTHANHVA (2003) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phima09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames